Τρίτη, 19 Φεβ, 2019
  • slideshow3
  • slideshow10
  • slideshow4
  • slideshow12
  • slideshow9
  • slideshow2
  • slideshow11
  • slideshow1
  • slideshow7
  • slideshow8

Γεωργική προειδοποίηση για το αμπέλι

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Την περίοδο αυτή ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή καλλιέργειας, στα αμπέλια διαπιστώνονται δύο βλαστικά στάδια: 1. αρχή κλεισίματος του βότρυ (τσαμπί) και 2. βότρυς «κλειστός» και οι εχθροί – ασθένειες που μας απασχολούν κυρίως είναι οι εξής:

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (σκουλήκι σταφυλιών)
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων του περιφερειακού κέντρου προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Μαγνησίας παρατηρείται μια συνεχής δραστηριότητα των ακμαίων του εντόμου. Σε κάποιες περιοχές αυτή η δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη, ενώ σε άλλες είναι σημαντικά ηπιότερη.
Δεδομένου ότι οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες δεν είναι πάντα ανάλογες της προσβολής, συστήνεται στους παραγωγούς η προστασία των σταφυλιών από το έντομο. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση των προνυμφών του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες.
Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά και ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύπτει πλήρως και μέχρις απορροής. Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.

ΩΙΔΙΟ (Μπάστρα, Χολέρα)
Τα σταφύλια σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι ευαίσθητα προσβολής από τον μύκητα. Η ευαισθησία διατηρείται μέχρι και το στάδιο του «γυαλίσματος» που ακολουθεί, και γενικά μέχρι να φθάσει η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα το 8%. Το σχίσιμο των ραγών που παρατηρείται στη συνέχεια σε έντονα προσβεβλημένες από το ωίδιο ράγες, είναι δυνατό να επιφέρει δευτερογενή προσβολή από βοτρύτη (σαπίλα).
Οι αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να λαμβάνουν μια σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα ξεφυλλίσματα - βλαστολογήματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση των σταφυλιών στο φως. Επίσης, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων για την ασθένεια μυκητοκτόνων. Απαιτείται εναλλαγή ωιδιοκτόνων σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα

ΒΟΤΡΥΤΗΣ (Σαπίλα)
Η δημιουργία πληγών στις ράγες από διάφορες αιτίες όπως η ευδεμίδα, το ωίδιο, το χαλάζι κ.ά. αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα στην περίπτωση που επικρατούν ευνοϊκές καιρικές (θερμοκρασίες 15 - 25 οC και βροχή ή υγρασία). Σε υγρές περιοχές με ιστορικό προσβολών και μάλιστα σε ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Μαλαγουζιά, Μπατίκι), συνιστάται επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.
Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας.
Τέτοια μέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέματα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης. Επίσης, άμεση επέμβαση συνιστάται μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων που προκαλούν τραυματισμούς στις ράγες και στους βλαστούς.

Θερινά κλαδέματα αμπελιού

Τον σημαντικότερο ρόλο τόσο στην ποιοτική, όσο και στην ποσοτική απόδοση ενός αμπελιού τον έχει η ισορροπία μεταξύ της φυλλικής επιφάνειας και του αριθμού των σταφυλιών (φορτίο). Η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται με τα χειμερινά και τα θερινά κλαδέματα (βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα κ.ά.)

Βλαστολόγημα

Στόχος του βλαστολογήματος είναι η προσαρμογή της βλάστησης στις συνθήκες του περιβάλλοντος και στην τεχνική καλλιέργειας, καθώς και στο να συμπληρώσει το χειμερινό κλάδεμα. Το βλαστολόγημα πρέπει να γίνεται έγκαιρα (ποτέ πριν το ξεχώρισμα των ταξιανθιών) και σωστά, ώστε να επιτευχθεί εξοικινόμηση υγρασίας και θρεπτικών συστατικών και διακρίνεται σε κορμού, βραχιόνων και καρποφόρων μονάδων. Με το σωστό και έγκαιρο βλαστολόγημα ο αμπελουργός επιτυγχάνει τα εξής: 1. εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών συστατικών, 2. καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των βλαστών και των σταφυλιών, 3. καλύτερο αερισμό και φωτισμό των σταφυλιών, 4. έμμεση αντιμετώπιση του περονόσπορου καθώς και άλλων μυκητολογικών ασθενειών και 5. διευκόλυνση του επόμενου χειμερινού κλαδέματος.

Κορυφολόγημα

Το κορυφολόγημα είναι η αφαίρεση ενός μέρους της κορυφής του βλαστού μαζί με έναν (μικρό η μεγάλο) αριθμό φύλλων, και έχει ως στόχο την κατεύθυνση των προϊόντων της φωτοσύνθεσης προς τις ταξιανθίες-σταφύλια, ευνοώντας έτσι την καλύτερη ανάπτυξή τους. Σε γενικές γραμμές τα οφέλη του κορυφολογήματος είναι: 1. αντιμετώπιση της ανθόρροιας, 2. αύξηση του μεγέθους των ραγών, 3. ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, 4. εξοικονόμηση νερού για τα φυτά, ειδικά σε ξηρές χρονιές, 5. διευκόλυνση των διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών κ.λπ. Το κορυφολόγημα ανάλογα με το μήκος του βλαστού που αφαιρείται, μπορεί να είναι: 1. ασθενές (15 εκ.), μέτριο (30 εκ.) και αυστηρό (60 εκ.) και μπορεί να γίνει λίγο πριν, κατά ή λίγο μετά την άνθηση, πριν και μετά την έναρξη της ωρίμανσης και εξαρτάται από την κάθε ποικιλία και τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται. Είναι πολύ σημαντικό κατά το κορυφολόγημα να αφήνονται 3 έως 6 φύλλα πάνω από την τελευταία ταξιανθία, ώστε να μη ζημιώνεται η ποιότητα των σταφυλιών.

Ξεφύλλισμα

Αφορά στην αφαίρεση ενός αριθμού φύλλων από τη βάση των βλαστών, που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια (πριν την άνθηση έως και κατά την ωρίμανση), και έχει ως σκοπό κυρίως την καλύτερη έκθεση των σταφυλιών στον αέρα και τον ήλιο. Όταν το ξεφύλλισμα πραγματοποιείτα πριν από την άνθηση έχει αρνητική επίδραση στην καρπόδεση και στην ωρίμανση. Στη φάση αυτή μπορούν να αφαιρεθούν μόνο τα "πατόφυλλα" τα οποία είναι συνήθως άχρηστα. Μετά την άνθηση, το ξεφύλλισμα μπορέι να προκαλέσει καρπόρροια σε ορισμένες ποικιλίες. Κατά την ωρίμανση το ξεφύλλισμα μπορεί να έχει ευνοϊκές επιδράσεις εάν γίνεται σωστά, ενώ εάν γίνει έντονα, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας εγκαυμάτων στις ράγες. Βέβαια, αν και το πρώιμο ξεφύλλισμα μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις συνίσταται να γίνεται, γιατί έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών και ασθενειών.

Σε κάθε περίπτωση, οι αμπελουργοί θα πρέπει να ενεργούν ξεχωριστά για κάθε ποικιλία και ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους.

Φυτοπροστασία αμπελώνων

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013

Την περίοδο αυτή, ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή καλλιέργειας τα αμπέλια βρίσκονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια: 1.Τέλος άνθησης – έναρξη καρπόδεσης, 2. Ράγες σε μέγεθος σκαγιού, 3. Ράγες σε μέγεθος μπιζελιού.

Ωίδιο (μπάστρα, χολέρα)

Το στάδιο από την καρπόδεση και για την περίοδο των 2-3 εβδομάδων που ακολουθούν είναι το πιο κρίσιμο για την ανάπτυξη της ασθένειας, η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στην καλλιέργεια. Η προστασία των αμπελώνων την περίοδο αυτή με ωιδιοκτόνα σκευάσματα θεωρείται επιβεβλημένη. Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης σε κάθε ψεκασμό για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα. Τέλος, θα πρέπει να γίνονται θερινά κλαδέματα (βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα) για αύξηση του αερισμού των σταφυλιών.

Περονόσπορος

Από την καρπόδεση έως το «γυάλισμα» οι ράγες και η ράχη των σταφυλιών παραμένουν ευαίσθητες σε προσβολές από τον μύκητα. Σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών συστήνεται άμεσα μια επέμβαση με κάποιο εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο σκεύασμα. Επίσης, καλλιεργητικές πρακτικές που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό ανάπτυξης και εξέλιξης της ασθένειας.

Ευδεμίδα (σκουλήκι των σταφυλιών)

Από παρατηρήσεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων του περ/κού κέντρου προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Μαγνησίας, διαπιστώθηκε αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου. Η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να έχει ως στόχο τη θανάτωση των αυγών και των νεαρών προνυμφών πριν την είσοδό τους στις ράγες των σταφυλιών. Οι δραστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το fenoxycarbτο οποίο έχει κυρίως ωοκτόνο δράση, διάφορα άλλα εντομοκτόνα με προνυμφοκτόνο δράση, όπως είναι σκευάσματα του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillusthuringiensisτα οποία δεν είναι τοξικά για τα ωφέλιμα έντομα. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης του εντόμου, οι οποίοι έχουν εκλεκτική δράση.

Βοτρύτης (σαπίλα)

Για την προσβολή των σταφυλιών από την ασθένεια απαιτείται βροχή ή υγρασία. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών δεν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, σε αμπελώνες υγρών περιοχών όπου ενδημεί η ασθένεια συστήνεται η επέμβαση με ένα κατάλληλο σκεύασμα. Επίσης, επέμβαση συστήνεται μετά από ισχυρούς ανέμους ή χαλαζόπτωση που προκαλούν πληγές στη νεαρή βλάστηση. Όπως και στις περιπτώσεις του ωιδίου και του περονόσπορου, καλλιεργητικά μέτρα που ευνοούν την κυκλοφορία του αέρα στους αμπελώνες, η καταστροφή των ζιζανίων, η καλή αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης περιορίζουν την εμφάνιση και την εξάπλωση της ασθένειας.

Θα πρέπει οι αμπελοκαλλιεργητές να επισκέπτονται πολύ συχνά τους αμπελώνες τους, έτσι ώστε να διαπιστώνεται έγκαιρα η οποιαδήποτε προσβολή από κάποια ασθένεια ή εχθρό, να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και να συμβουλεύονται του τοπικούς γεωπόνους.

Εχθροί και ασθένειες της αμπέλου

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας την περίοδο αυτή, η πλειοψηφία των αμπελώνων βρίσκονται στο στάδιο της επιμήκυνσης των ταξιανθιών ή στο στάδιο των πλήρως ανεπτυγμένων ταξιανθιών. Και τα δύο αυτά βλαστικά στάδια είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στις προσβολές από τον περονόσπορο και το ωίδιο (μπάστρα, χολέρα).

Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες των ημερών δεν έχουν ευνοήσει την εξάπλωση της ασθένειας, σε περιοχές που ενδημεί ο περονόσπορος και σε περιοχές με σχετική υγρασία > 85% και θερμοκρασίες μεταξύ 12-27 οC, συστήνεται η επέμβαση με ένα κατάλληλο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο σκεύασμα. Στα στάδια αυτά δε συνίσταται η χρησιμοποίηση χαλκούχων σκευασμάτων, καθώς προκαλείται καθυστέρηση στην βλαστική αύξηση και ανάπτυξη. Σε περιοχές όπου ο περονόσπορος δεν ενδημεί, οι παραγωγοί θα πρέπει να προβαίνουν σε επισκόπηση των αμπελώνων τους και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή, να προβαίνουν σε ψεκασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα σκευάσματα.

Τα στάδια αυτά είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και σε προσβολές από το ωίδιο. Οι αμπελοκαλλιεργητές πρέπει αν επισκοπούν συχνά τους αμπελώνες τους και σε περίπτωση προσβολής, θα πρέπει τα προσβεβλημένα φύλλα και οι βλαστοί να απομακρύνονται και να καταστρέφονται και να πραγματοποιούνται ψεκασμοί με κατάλληλα για την καλλιέργεια ωιδιοκτόνα.

Η ένταση και οι προσβολές και από τις δύο ασθένειες περιορίζονται σημαντικά και με διάφορα προληπτικά καλλιεργητικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι παραγωγοί όπως: 1. Θερινά κλαδέματα (βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα), 2. Η καταστροφή των ζιζανίων (αγριόχορτα) και 3. Η καλή αποστράγγιση του εδάφους.

Πού μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι αμπελοκαλλιεργητές στην ορθολογική εναλλαγή των σκευασμάτων που χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση των δύο αυτών ασθενειών, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθεκτικότητας του μύκητα.

Επεμβάσεις στους αμπελώνες

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ (Σκαθάρι)

Την περίοδο αυτή οι αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους αμπελώνες τους για τυχόν ύπαρξη κατεστραμένων ματιών από το συγκεκριμένο έντομο, το οποίο δραστηριοποιείται τις βραδινές ώρες και σε έντονες προσβολές η απώλεια της παραγωγής μπορεί πολύ μεγάλη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία του, συνίσταται η άμεση επέμβαση με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, κατά τη διάρκεια της νύκτας στα πρέμνα στα οποία διαπιστώθηκε η προσβολή, στα γειτονικά αυτών και στο έδαφος στην περιοχή του λαιμού.

 

ΑΚΑΡΕΑ - ΕΡΙΝΩΣΗ

Συνίσταται ψεκασμός, στα στάδια διόγκωσης των οφθαλμών, με βρέξιμο θειάφι 1%. Μετά την έκπτυξη των οφθαλμών η δοσολογία θα πρέπει να μειώνεται στο 0,6 - 0,8% για λόγους τοξικότητας.

Ο συγκεκριμένος ψεκασμός έχει ευεργετική δράση και εναντίον άλλων μυκητολογικών ασθενειών, όπως το ωίδιο (μπάστρα), η φόμοψη και η μακρόφωμα.

 

ΘΡΙΠΕΣ

Η εμφάνιση θριπών αυτή την περίοδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην νεαρή βλάστηση και κατ' επέκταση στην παραγωγή. Οι παραγωγοί θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο των αμπελώνων τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου, συνίσταται ένας ψεκασμός με κατάλληλο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

 

ΦΟΜΟΨΗ - ΜΑΚΡΟΦΟΜΑ

Σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών από τις δύο αυτές μυκητολογικές ασθένειες συνίστανται την περίοδο αυτή (έκπτυξη οφθαλμών), 1 - 3 ψεκασμοί με κατάλληλο για την αμπελοκαλλιέργεια μυκητοκτόνο σκεύασμα. Ο πρώτος ψεκασμός με την έκπτυξη των οφθαλμών, ο δεύτερος στο στάδιο του πρώτου φύλλου και ο τρίτος στο στάδιο των 2 - 3 φύλλων. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ευαισθησία της ποικιλίας, καθώς και με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

 

ΩΙΔΙΟ


Πρόκειται για την πλέον καταστροφική μυκητολογική ασθένεια και η αντιμετώπισή της για να είναι αποτελεσματική πρέπει να ξεκινάει από την έναρξη της βλάστησης. Για το λόγο αυτό, ο πρώτος και ο πιο καθοριστικός ψεκασμός πρέπει να διενεργείται στο στάδιο των 2 - 3 πρώτων φύλλων με το κατάλληλο μυκητοκτόνο σκεύασμα. Οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους, θα πρέπει να φροντίζουν για την ορθολογική εναλλαγή των σκευασμάτων που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας του μύκητα.

 

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αμπέλι

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Η έναρξη της αμπελοοινικής περιόδου 2013 ξεκίνησε όπως πάντα με τα χειμερινά κλαδέματα των αμπελώνων. Το κλάδεμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις των αμπελουργών και επομένως θα πρέπει να γίνεται από έναν έμπειρο κλαδευτή. Σε περιοχές που ενδημούν μυκητολογικές ασθένεις του ξύλου, όπως η Ίσκα και η Ευτυπίωση, το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται όψιμα, τέλη χειμώνα - αρχές άνοιξης.

Οι αμπελουργοί θα πρέπει να έχουν ως στόχο τα εξής: 1. Την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και βλάστησης ανάλογα με την ηλικία του πρέμνου. 2. Την ρύθμιση της παραγωγής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις κάθε έτος. 3. Την βελτίωση της παραγωγής, χωρίς ποτέ η ποσότητα να υποβαθμίζει την ποιότητα των σταφυλιών. 4. Την διατήρηση του επιθυμητού σχήματος.

Μετά το κλάδεμα ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα (π.χ. βορδιγάλειος πολτός) κρίνεται απαραίτητος. Επιθυμητό επίσης είναι, εάν οι πληγές που προκαλούνται είναι μεγάλης διαμέτρου (ξύλο ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών), να καλύπτονται από ειδικό επικαλυπτικό σκεύασμα κλαδέματος και τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται.

logos
AgroΟΙΝΙΚΗ | Κυρίτσης Δημήτρης | Καραϊσκάκη 91, 43100 Καρδίτσα | Τηλ.: 2441077670, 6979157316 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | facebook